Prezentare Generala Imprimare E-mail

Administratia Activitatilor Comerciale, Protectie Sociala - Prezentare Generala

Administratia Activitatilor Comerciale, Protectie Sociala este un serviciu public care functioneaza sub autoritatea Consiliului local al municipiului Alexandria si are in structura sa Serviciul de Asistenta Sociala, Cantina de ajutor social, Centrul de zi, Adapostul pentru persoane aflate la starea de nevoie si necesitate, Serviciul Control Comercial precum si Serviciul de Administrare a pietelor, targurilor si oboarelor.

Administratia Activitatilor Comerciale, Protectie Sociala este un serviciu public cu personalitate juridica infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/2001 si are sediul in municipiul Alexandria, strada Dunarii nr. 139, judetul Teleorman, codul postal 140030, si este inregistrata la Ministerul Finantelor Publice cu codul fiscal nr. 13924429 si cont bancar numarul 361180035300 deschis la Trezoreria Alexandria.